Lái xe nâng, Nhân viên kho, Lao động phổ thông

Lái xe nâng, Nhân viên kho, Lao động phổ thông

– Loại hình tổ chức doanh nghiệp:

Mô tả công việc

– Mô tả công việc:
Vị trí 1: Lái xe nâng

        
Đảm
bảo hàng hóa nâng chuyển kịp thời tốt nhất tránh xảy ra đổ vỡ

        
Đảm
bảo xe trong điều kiện hoạt động tốt nhất phục vụ cho luân chuyển

        
Đảm
bảo 100% mục tiêu của nhóm hoàn thành đúng kế hoạch.

            –     Báo cáo và tuân thủ quy định

Vị trí 2: Nhân viên kho

        
Thực
hiện công việc theo yêu cầu cấp trên

        
Nhận
kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát

        
Tuân
thủ mọi quy định của công ty

           –     Báo cáo kịp thời cho cấp trên.

Vị trí 3: Lao động phổ thông

        
Thực
hiện công việc theo yêu cầu cấp trên

        
Nhận
kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát

        
Tuân
thủ mọi quy định của công ty

           –     Báo cáo kịp thời cho cấp trên.

Vị trí 4: Lao động phổ thông

        
Vận
hành máy đúng theo quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của công ty

        
Đảm
bảo máy móc thiết bị hoạt động đúng yêu cầu

        
Tuân
thủ và thực hiện công việc đảm bảo ATLĐ – PCCC

        
Ghi
chép và báo cáo đúng tiến độ

        
Hỗ
trợ và đào tạo nhân viên mới.

           –    Báo cáo kịp thời cho cấp trên.

– Vị trí tuyển dụng: Nhân viên
– Số lượng tuyển: 100 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
– Thời gian làm việc: Giờ hành chính
– Quyền lợi: Vị trí 1:

ức lương: 6.700.000 vnđ

Vị tri 2:
Mức lương:  
6.400.000 vnđ
Vị trí 3:
Mức lương:4.259.000 vnđ
Vị trí 4:
Mức lương:4.500.000 – 5.000.000vnđ

– Lương khởi điểm: Thỏa thuận

Yêu cầu công việc

– Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Không yêu cầu trình độ
– Yêu cầu ngành nghề :
– Yêu cầu ngoại ngữ:
– Yêu cầu tin học:
– Yêu cầu khác: Vị trí 1:

+ Độ tuổi: 18-40 tuổi                          Giới tính: Nam

+Trình
độ: Bằng lái xe nâng

                     + Kinh nghiệm:    Không.                       

Vi trí 2: 

+ Độ tuổi: 18 – 40 tuổi                        Giới tính: Nam

+ Trình
độ:12/12

Vị trí 3:              + Độ tuổi: 18 – 40 tuổi                        Giới tính: Nam

+ Trình
độ:12/12

Vị trí 4:             + Độ tuổi: 18 – 40 tuổi                       Giới tính: Nam + Nữ

                   + Ngành:     Trình
độ: 9/12

– Hồ sơ gồm:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Fax:
Website:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *