Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương
Tuyển công nhân Nữ độ tuổi 18 – 45.
Nam từ 18 – 35

– Loại hình tổ chức doanh nghiệp:

Mô tả công việc

– Mô tả công việc:
Công nhân sản xuất
– Vị trí tuyển dụng:
– Số lượng tuyển:
– Thời gian làm việc:
– Quyền lợi: – Được hưởng tất cả quyền lợi của công ty theo luật lao động đang hiện hành
– Có ký túc cho lao động Nữ ở miễn phí.
– Lương khởi điểm:

Yêu cầu công việc

– Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
– Yêu cầu ngành nghề : Không yêu cầu ngành nghề
– Yêu cầu ngoại ngữ:
– Yêu cầu tin học:
– Yêu cầu khác:
– Hồ sơ gồm:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Tổ 8, phường Phung Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Email:
huytung25051985@gmail.com
Điện thoại:
0948 111 429
Fax:
Website:
Người liên hệ: Hoàng Huy Tùng

Việc làm khác từ công ty

STT Tên hồ sơ Mức lương Ngày đăng tuyển
1

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
2

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
3

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
4

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
5

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
6

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
7

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
8

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
9

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
10

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
11

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
12

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
13

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
14

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
15

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
16

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
17

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
18

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
19

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
20

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
21

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
22

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
23

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
24

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
25

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
26

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
27

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
28

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
29

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
30

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
31

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
32

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
33

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
34

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
35

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
36

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
37

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
38

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
39

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
40

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
41

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
42

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
43

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
44

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
45

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
46

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
47

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
48

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
49

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
50

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
51

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
52

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
53

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
54

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
55

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018
56

Tuyển công nhân đi làm tại tỉnh Hải Dương

25/06/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *